IKEA

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki
Jump to: navigation, search

AAAAAAAAA!
~ Huus Meêuwis over IKEA

IKEA is 'n winkel
~ Kapitein Overdudelijk over IKEA

IKEA of Idioten Koôpen Echt Aolles is 'n Zweêdse meubelwinkel vò mensen die goed zijn mie ulder 'anden. Vò'j 'n IKEAkaste in mekaore eit 'ezet bin'j minstens 'n aollef jaer beêzig. En om d'n IKEA-Droømprinter in mekaore te zetten bin je wè tweê jaer beêzig.