Oncypedie:Stemming Uutgelicht Artikel

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki
Jump to: navigation, search

Iedere tweê weken kiezen ons 'n artikel vò op 't vòblad.

Regels[edit]

  • Iedereen mag nomineren, mie maximael 2 artikels.
  • Artikelen moeten in de naamruumte van Oncyclopedia staen.
  • Artikelen motten "af" bin qua vorm, inhoud en tael/grammatica.
  • Iedere ingeschreven gebruiker mag stemmen. 1 stem per persoôn, op slechts 1 artikel per maend. Stemmen mogen tussentijds gewiezigd worden. Sokpoppen bin nie toegestaen.
  • Stemmingen beginnen de eêrste dag van de maend en sluuten de litste dag van d'n maend om 21:00.
  • Het is streng verboôden om stemmen van anderen weg te 'aelen, toe te voegen of te wijzigen.

Een lieste van aolle eerder uutgelichte artikels is hier te vinden

Weêk 5 en 6 van 2014[edit]

Sophia[edit]

Stem(men)[edit]

  1. ~~BurgerHalloJan~~ 18:48, 20 January 2014 (UTC)

Commentaer[edit]

'oed iedeê dienk'k. Burgerhallojan (talk) 17:48, 20 January 2014 (UTC)


Populazië[edit]

Stem(men)[edit]

  1. Pontiac53 (talk) 20:52, 13 December 2013 (UTC)

Commentaer[edit]

As'j ok 'ns in 't Zeêuws gaet schrieven, zou't goed zien. Burgerhallojan (talk) 09:28, 14 December 2013 (UTC)


Artikel 3[edit]

Stem(men)[edit]

Commentaar[edit]