Populazië

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki
Jump to: navigation, search

Populazië is een vulkanisch continent dat in het noôrden hrenst aan Zuud-Amerika, in het Zuuden begrensd ôr deu d'n Zuudpoolzeê en in 't oôsten deu de Atlantische Oceaon.

landen en gebieden[edit]

Tot Populazië behoren/behoorden de volgende land'n:

Onafhankelijke landen tehenwoordig bin:[edit]


Afhank'lijke land'n/'ebieden tehenwoordig bin:[edit]

Voormaelige landen in Populazië bin:[edit]

Geschiedenisse[edit]

Populazië ontstond in de jaren '40 van de vorige eêuw, als gevolg van een vulkaonuutbarsting die was ontstaen deu d'n Babyboom. Deu 't overgroôte antal baby's da ineêns wierre 'eboren wierre 't te zwaer op sommige plekken op Aerde, wideu 't op sommige plekken tot vulkaonuutbarstingen leidden, de ergste was op d'n plekke waer nu Populazië ligt, reeds daervò lag er 't eiland; Cultura Adultinius.

Lan’n in Populazië
Canadance | Costa Rockia | Countrynidad en Tobago | HipHoppieaanse Rapubliek | Lichtenstarandbe | Salsibar
Afankelijke hebied’n:
Filipunken | Hardcoras | Goticistan | Denenmetal | Trancesylvanië | HouseKong
Voormaelige land'n:
Hippania | Raggïti


Continent'n op Aerde
Antarctica | Oceanië | Afrika | Azië | Europa | Noôrd-Amerika | Zuud-Amerika | Populazië
Supercontinent'n:
Amerika | Eurazë
Voormaelige (super)continent'n:
Gondwana | Pangea | Pannotia | Vaalbara | Cultura Adultinius
Regio's:
Oostblok | Shariadriehoek | Midden-Oôsten | Verre Oôsten | Toscane | Redneckonië | Achterhoek | Yankeeworld