Paggena prencepale

'A UnMeta.
Jump to navigation Jump to search
Deutsch - English - Nederlands - Norsk
NonMeta-Wìk

Bemmenute ncopp'â NonMeta-Wìk, o' sitò ppe a' comunìtà globàl ppe e' progettì ra' Fondaziòn Nonciclomedià e similì; ra' coordinaziòn e documentaziòn a' pianificaziòn e analìs.

Altre meta-wikì, comm Nonciclomedià Outreàch e Nonciclomedià Stratègy song progètt specializzàt ca' hannò e' lorò radicì in NonMeta-Wìk. Discussiòn correlàt avvengòn pure sullè mailìng lìst Nonciclomedià (in particolàr modò 'foundatiòn-l', cu o' suo equivalènt a vascio traffìc Announcè), canàl IRC su freenodè, wikì individuàl dei chaptèr Nonciclomedià localì, e in altrì postì.

[cagna]


Notiziariò [cagna]

Richièst [cagna]

For more news and information see Uncyclomedia News and Goings-on.

Ppe e' questiòn e' conflìtt tra wikì, pregà e' esserè sicurì e' capi' a' differènz tra e' progètt ospitàt in Uncyclomedià progètt ospitàt ìn Wikià.
Questiòn e' conflìtt tra wikì
»   Autorizzaziòn e adoziòn
»   Esclusiòn
»   Risoluziòn re' controversiè
»   Problèm e' Wikià
Altruì
»   Traduziòn
»   Logòs
»   Aiutà ra' pellè
»   Antispàm e contro-vandalisìm
»   Autorizzaziòn localì
»   Nuovè linguè/progètt
»   Riferìr nu' errorè

Comunìtà e comunicaziòn [cagna]

Questiòn fondamentàl e e' collaboraziòn [cagna]

»  Babèl, nu' luogò e' discussiòn ppe e' questiòn Metà
»  Mailìng lìst e IRC
»  Incòntr
»  Ambasciàt Uncyclomedià, a' listà dei contàtt ro' sitò ppe linguà
»  Forò Uncyclomedià, forùm multilinguè ppe e' progètt e' Uncyclomedià
»  Uncyclomediàn

UnMeta Wiki.pngFondaziòn Nonciclomedià, NonMeta-Wìk, ei progètt ad essà [cagna]

A' Fondaziòn Uncyclomedià ospità moltì dei divèrs Nonciclopediàs linguà, ognunò cu o' propeto insieme e' progettì, ca' song coordinàt internamentè. UnMeta-Wìk tentà e' servìr comm wikì coordinamènt tra e' variè linguè.